آزادسازی گلوگاه خیابان بهداشت

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تیمورلو و مساعدت خانواده محترم حاج احمد پور گلوگاه (تنگه) خیابان بهداشت آزاد سازی گردید .
ضمن تشکر از خانواده محترم حاج احمد پور ؛ انشالله ذخیره آخرت گذشتگان منتسب به خانواده باشد .

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلو