مراسم تقدیر از جانباز هشت سال دفاع مقدس

مراسم تقدیر از جانباز هشت سال دفاع مقدس آقای جلیل الهیاری همکار محترم شهرداری تیمورلو به مناسبت روز جانباز