کتابچه علمکرد هشت ساله شهرداری تیمورلو 1393 تا 1400

ضمن عرض سلام خدمت همشهریان گرانقدر خلاصه ای از عملکرد خادمان شما در شهرداری تیمورلو طی هشت سال گذشته به سمع و نظر شما می رسد.

دانلود کتابچه