اجرای خط کشی خیابانهای سطح شهر تیمورلو

اجرای خط کشی خیابانهای سطح شهر تیمورلو با حضور شهردار و رییس شورای اسلامی شهر و عوامل شهرداری جمعه ۴ فروردین ساعت ۲۲:۱۰

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی تیمورلو

شهرداری تیمورلو, تیمورلوشهرداری تیمورلو, تیمورلوشهرداری تیمورلو, تیمورلو