عملیات آسفالت ریزی معابر

آسفالت ریزی خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل میدان شهرداری تا میدان انقلاب

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلو