نامگذاری خیابان خبرنگار

در هفته دولت با حضور معاون فرماندار و مسولان شهرستانی عملیات جدول گذاری پارک تیمورلو مورد بهره برداری قرار گرفت.

مهندس اسدی شهردار تیمورلو در مراسم افتتاح گفت 5هکتار از اراضی مورد نیاز پارک تملک شده است. همچنین از محل اعتبارات استانی به مبلغ 260 میلیون و 3000 متر جدول گذاری و آسفالت ریزی شده است.

در این مراسم به مناسبت روز خبرنگار و به پیشنهاد شورا و شهرداری خیابان جنب پارک شهر به نام خبرنگار نامگذاری شد.

شهرداری تیمورلو,تیمورلو

شهرداری تیمورلو,تیمورلو