حضور امام جمعه و شهردار محترم گوگان در شهرداری تیمورلو

امام جمعه و شهردار گوگان با حضور در شهرداری تیمورلو با اعضای شورای شهر و شهردار تیمورلو دیدار کردند.

شهرداری تیمورلو,تیمورلو