حضور دکتر فرهنگی در شهرداری تیمورلو

دکتر فرهنگی نماینده محترم مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرداری تیمورلو با اعضای شورای اسلامی و شهردار تیمورلو دیدار کرد. در این نشست مسائل و مشکلات موجود در حوزه شهری بررسی و قول مساعدت لازم توسط ایشان داده شد.

شهرداری تیمورلو,تیمورلو