بهسازی قبور شهدا، احداث سرویس بهداشتی و آسفالت ریزی

تعمیرات و بازنویسی سنگ قبور شهداء گرانقدر تیمورلو در آستانه هفته دفاع مقدس توسط شهرداری

شهرداری تیمورلو,تیمورلو

شروع عملیات احداث سرویسهای بهداشتی واقع در میدان انقلاب به همت شهرداری و شورای اسلامی و مساعدت همشهریان محترم خیر

شهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلو

اتمام عملیات اصلاح شبکه برق فشار قوی که با همکاری اداره محترم برق آذرشهر، گوگان و شهرداری تیمورلو و بهسازی و آسفالت خیابان شهید کاظم پور 

شهرداری تیمورلو,تیمورلو