خلاصه درآمد و هزینه شش ماهه دوم 1397

خلاصه درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری تیمورلو به شرح زیر به اطلاع همشهریان گرامی می رسد.

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلو