ارتقا درجه شهرداری

ارتقای درجه شهرداری از 1 به 4 را خدمت شهروندان عزیز تبریک عرض می نماییم.

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلو

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی تیمورلو